יום שלישי, 28 במרץ 2017

בטאון התנועה לכינון המקדש

מצטרפים לחבורת פסח || מצטרפים לקריאה

יצא הבטאון האלקטרוני של התנועה לכינון המקדש לחודש אדר • עצומה עם קריאה להקרבת הפסח במועדו • רכישת מנוי על קרבן הפסח • קריאה לעולי הרב בחג המצות


↓ הביטאון האלקטרוני של התנועה לכינון המקדש

מתמנים על קורבן הפסח


מצטרפים לעצומהדבר העורך


מאז הוצאו הגורמים האיסלמיים מחוץ לחוק, משתרר בהר הבית שקט, מאז הוצאו האיסלמיים מחוץ לחוק, מספר העולים להר הבית עולה בהתמדה, גם בחג בעזרת השם מספר העולים צפוי לעלות בצורה חדה.

שתי בקשות:

א – כל מי שיכול ישתדל לעלות עם משפחתו לפני החג, זה יעזור לו עצמו וזה יעזור גם ליהודים שיבואו בחג, להתמודד מול המשטרה (הרגילה לא לעמוד בעומס של עליה פתאומית במספר היהודים המבקרים בהר הבית).

ב – בחג עצמו כל מי שעולה קבוע במשך השנה - במידה והמשטרה תנקוט במידת ההקצבה – אנא במדת האפשר יפנה את מקומו ויתן זכות קדימה לאלו שאם לא עכשו אימתי?לתיאום, להודעה, לשאלות, לסיוע בהגעה וכו' נא לפנות למזכיר התנועה לכינון המקדש 050-4142425 נתניהו ישקול בעוד 3 חודשים חזרת ח"כים להר הבית

ספין נוסף או כוונה רצינית? || נתניהו נכנע לאיום בעתירה לבג"ץ

לאחר דיון בלשכתו קבע ראש הממשלה כי בתוך שלושה חודשים יתאפשר לשרים ולחברי הכנסת להיכנס לשטח ההר, בכפוף למצב הביטחוני  ההחלטה באה לאחר שח"כ יהודה גליק איים בפנייה לבג"ץ בעניין נגד ראש הממשלה.

תוצאת תמונה עבור כנסת הר הבית

↓ נתניהו ישקול שוב בעוד שלושה חודשים

ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לא לאפשר בשלושת החודשים הקרובים עליית השרים וחברי הכנסת להר הבית. אחרי הרמדאן הוא ישקול את האפשרות לאפשר שוב את עלייתם בכפוף למצב הביטחוני.

בדיון שעסק בנושא והתקיים בלשכת ראש הממשלה, השתתפו השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, ראש השב"כ, מפקד מחוז ירושלים, ממלא מקום ראש המל"ל וכן יועצו המיוחד של ראש הממשלה יצחק מולכו.

במערכת הביטחון הביעו חשש כבד ממתן אפשרות לפוליטיקאים לעלות להר הבית לקראת חג הפסח.

עם זאת דיווחו כי קיימת עלייה משמעותית של כ-40 אחוזים במספר היהודים העולים להר.

נתניהו החליט בתום הדיון שלא לחדש את האישור לחברי כנסת ושרים לעלות להר הבית עד לאחר חג השבועות היהודי וצום הרמדאן המוסלמי.

לאחר הרמדאן תיערך הערכת מצב מחודשת, ואם המצב הביטחוני יאפשר זאת, מתכוון נתניהו לאשר לשרים ולח"כים לעלות לשטח ההר.

ח"כ יהודה גליק (הליכוד) הגיב לפרסום ואמר, "בעשרת החודשים האחרונים פעלתי בכל דרך לבטל את ההחלטה על איסור עליית חכים להר הבית. ישבתי על כך עם היועמ"ש לממשלה, היועמ"ש לכנסת וגורמים נוספים בסביבת ראש הממשלה".

"משטרת ישראל והשר לביטחון הפנים הסירו מזמן את התנגדותם לעליית ח"כים להר הבית. ביוזמתי כונסה וועדת האתיקה של הכנסת שהחליטה לאחר ששמעה את מפקד מחוז ירושלים במשטרה להסיר את האיסור על חכים לעלות להר הבית. מצער לחשוב שרק האיום בפנייתי לבג"ץ הביא להחלטה שפורסמה הערב", הוסיף גליק.

לדבריו, "כפי שלא היה מוצדק בחודשים האחרונים לאסור על עליית ח"כים להר הבית בניגוד לכל חוק יסוד וחסינות חברי הכנסת, כך איני מבין מדוע נדרשים עוד שלושה חודשים מיותרים עד לפתיחת ההר לחברי הכנסת - ולמנוע ממני ומחברי לקיים את מצוות העלייה לרגל להר הבית. על כן בכוונתי השבוע להגיש את הבג"ץ כפי שתוכנן על מנת לא לאפשר דחייה נוספת".

השר אורי אריאל אמר כי "כל עיכוב בעליית חכים להר הבית הוא פגיעה בריבונות הישראלית בהר ופגיעה ביסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. אין להסכים לדחיה נוספת בעליית ח"כים להר הבית. לא בשלושה חודשים וגם לא בשלושה ימים, אלא יש להתיר זאת לאלתר".

"עיתוי פרסום ההחלטה מעלה חשד כי ראש הממשלה פועל אך ורק כתגובה לבג״ץ וספק רב אם ההחלטה אכן תמומש", דברי השר אריאל.

ח"כ שולי מועלם-רפאלי תהתה, "מדוע להמתין? מדוע לא לאפשר לחברי כנסת לעלות להר כבר מחר? המשטרה כבר מזמן אמרה שאין מניעה מעליית נבחרי ציבור להר הבית".

"ישנה הבנה ברורה כי חמאס והרשות בוחרים להתסיס את הרוחות בהר הבית, בעוד שהיהודים לא יחללו את המקום הקדוש. יחד עם זאת מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. ביום הראשון בו יתאפשר, אעלה להר הבית", אמרה מועלם-רפאלי.

מָקוֹם בַּמָּקוֹם: שער החרסית וקיר המזרחי של הרמה

על מָקוֹם - בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' || כפות המנעול

בשבוע האחרון חל יום השוויון בין היום ללילה  בימים אלו השמש זורחת בדיוק באמצע המזרח, מול שער החרסית  כדי לקבוע את כיוון בית המקדש, השתמשו חז"ל בקו המחבר את מקום זריחת החמה בקיץ ובחורף  המדור של כפות המנעול עוסק הפעם בקיר אחד בהר הבית שמכוון בדיוק לפי רוחות השמים

קווים כחולים: רוחות העולם. קווים ירוקים: כותלי הר הבית. קו אדום: כותל מזרחי של הרמה

↓ מאת: פינחס אברמוביץ'/ כפות המנעול

בשבוע האחרון חל יום תקופת ניסן - יום האביב בו היום והלילה שווים. שנת החמה מתחלקת לארבע תקופות: ניסן - שוויון האביב, תמוז - קיץ, תשרי - שוויון הסתיו, וטבת - חורף. על פי תקופות אלו נקבע מועד הפסח - בחודש האביב. 

חכמינו נעזרו בתקופות השנה לעניין מקדשי נוסף: תוכנית קירות הבית! 

בכל יום זורחת השמש בנקודה שונה על פני המזרח. בחורף זורחת השמש בדרום על פני המזרח, ובקיץ זורחת השמש בצפון על פני המזרח. הקו המחבר את מקום זריחת השמש בחורף - בתקופת טבת, עם מקום זריחת השמש בקיץ - בתקופת תמוז, הוא קו המזרח. כותל מזרחי וכותל מערבי של ההיכל מקבילים לקו המזרח. כותל דרומי וכותל צפוני של ההיכל אנכיים לקו המזרח. וכך בתלמוד הירושלמי (עירובין ה', א):
מרבעה ריבוע עולם כדי שיהא מערבה למערבו של עולם ודרומה לדרומו של עולם. 
אמר רבי יוסה: אם אין יודע לכוין את הרוחות, צא ולמד מן התקופה: ממקום שהחמה זורחת באחד בתקופת תמוז עד מקום שהיא זורחת באחד בתקופת טבת - אלו פני מזרח; ממקום שהחמה שוקעת באחד בתקופת טבת עד מקום שהיא שוקעת באחד בתקופת תמוז - אלו פני המערב; והשאר צפון ודרום.

והנה יוצא, שהשער המזרחי פונה אל מרכז המזרח, והיא הנקודה בה זורחת השמש ביום השוויון, יום האביב שחל השבוע, ועל כן שם אחד מז' שמותיו ניתן לו על שם השמש הזורחת כנגדו:
שבעה שמות נקראו לו .... שער חריסית שהוא מכוין כנגד זריחת החמה. היך מה דאת אמר (איוב ט',ז): "האומר לחרס ולא יזרח".

בימי המדבר נעמד המשכן בדרך נס כנגד רוחות השמים המדויקות, אולם בבית עולמים מדידת המזרח נעשתה במאמץ רב: 
ניחא בשילה ובבית העולמים דמר ר' אחא בשם שמואל בר רב יצחק כמה יגעו נביאים הראשונים לעשות שער המזרחי שתהא החמה מצמצמת בו באחד בתקופת טבת ובאחד בתקופת תמוז.

הרב זלמן קורן היה הראשון לחשב את יחסם של קירות הר הבית לכיווני העולם. והנה נראה, כי כותלי הר הבית אינם מכוונים לרוחות העולם אלא נוטים על פי הטופוגרפיה הטבעית של ההר. ואולם, קיר אחד בתוך הר הבית בנוי במקביל לרוחות העולם: הכותל המזרחי של הרמה המוגבהת! 

קיר זה מושתת כנראה על קיר עתיק, ושרידיו נראו בזמנים שונים של עבודות חפירה בתוך ההר. קיר זה עומד במקום החומה המזרחית של העזרה, בין עזרת ישראל לעזרת נשים, ובו היה קבוע שער החרסית המכוון לרוח מזרח המדויק, והוא תואם להפליא את התיאור בתלמוד הירושלמי.

מקשתים במקום שער החרסית

יבנה המקדש: מלך ומקדש, ידיעות בקיצור מהימים ההם

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש

דף שמיני של הגיליון החמישי • סיום מאמרו של של אליצור סגל בעניין הקמת המקדש לפני העמדת מלך • פרטים נחוצים לעולי ההר • ידיעות מעניינות מהימים ההם

↓ יבנה המקדש/  השיר במקדש

יום שני, 27 במרץ 2017

תירגול קרבן הפסח מתקרב למקום המקדש

מתרגלים את הקרבת הפסח ליד שערי הר הבית || עם הפנים פנימה

מעמד תירגול קרבן הפסח המתקיים בשנים האחרונות בקהל אלפים, הולך ומתקרב השנה צמוד למקומו הייעודי בהר הבית.


↓ מתקרבים לדבר האמיתי

אירגוני המקדש יקיימו השנה את תירגול קרבן הפסח ברחבת גן דווידסון הצמוד לכותל המערבי והדרומי של הר הבית.

מעמד התירגול הפך בשנים האחרונות לאירוע השנתי המרכזי של הכיסופים לשיבת המקדש, והוא זוכה להשתתפות מרשימה של רבנים, ראשי ישיבות וחברי כנסת.

בין הרבנים ששיגרו את ברכותיהם למעמד נמנים גדולי הרבנים כמו הרב דב ליאור והרב נחום רבינוביץ. הרב אריה שטרן רבה של ירושלים, והרב שמואל אליהו רבה של צפת אף השתתפו בעצמם במעמד התירגול לצידם של הרב יעקב מדן, הרב שבתי רפפורט, הרב אורי שרקי, הרב אריה ברונר, הרב מנחם בורשטיין, והרב יהודה קרויזר רבה של מצפה יריחו.

האירוע המשחזר את שחיטת קרבן הפסח במקדש מבוצע על ידי כהנים לבושים בגדי כהונה לבנים, עם מזבח דמה. עליו עולים להקטיר את החלבים שאינם נאכלים, ובשר הכבש מחולק בין המשתתפים שהביקוש לו לקערת ליל הסדר הולך ועולה משנה לשנה.

התירגול המתקיים מדי שנה בי' בניסן, יתקיים ביום חמישי שלפני פסח בכוונה לעורר את הכיסופים, להמחיש וללמוד את סדר ההקרבה האמורה להתקיים בערב החג במקומו המיוחד לו בהר הבית, אומרים במטה המשותף של ארגוני המקדש. במטה מייחלים ומקווים מדי שנה שהממשלה תאפשר את הקרבת הפסח במועדו על פי ההלכה הקובעת ש"מקריבין את כל הקרבנות אף על פי שאין בית המקדש קיים".

אין מתאים יותר משנת היובל לשחרור הר הבית לחידוש עבודת המקדש במקומו, אומר אסף פריד דובר המטה. אולם, גם אם הרשויות יעמדו בסירובן גם השנה, ברור לנו שככל שיותר יהודים ישתתפו באירוע כן נזכה לעשותו ולהחזיר את הסדר האמיתי עם קרבן הפסח.

פריד מציין בהתרגשות כי למעלה מחמישים איש כבר התנדבו ביומיים הראשונים למיזם ההדסטארט של התירגול. שיבת המקדש צריכה להיעשות על ידי כל ישראל, ואנחנו מזמינים את כולם להשתתף בתירגול ולבטא את הדרישה הציבורית לשוב ולחדש ימינו כקדם במקדש כמצווה עלינו בתורה.

הלכה יומית בנושאי המקדש - א' בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || א' בניסן תשע"ז

אין 'שעת ההפרשה' קובעת, ולכן אם נדר להביא שני עשרונות ובשעת ההפרשה נתן בשני כלים, וחזר והביא בכלי אחד, הרי זה כשר, שנא': "כאשר נדרת" ולא כאשר הפרשת (רמב"ם מעשה הקרבנות יז,ג).

השר אלקין: השינוי יגיע בזכות העולים להר הבית

תוקף את רדיפת מביאי קרבן הפסח || בג"צ צריך להתערב

השר להגנת הסביבה, לירושלים ולמורשת, זאב אלקין מגנה את התנהלות המשטרה נגד מביאי כבשים לקרבן פסח להר הבית • תוקף את בג"צ שהיה צריך להתערב, אך מגבה את הפרת זכויות היהודים • משבח את השר ארדן ששינה את יחס המדינה להר הבית • טוען שבזכות ציבור העולים להר הבית יחזור חופש הפולחן היהודי להר הבית.


↓ השר אלקין מעודד את עולי הר הבית

"הזוי שבמדינת היהודים עוצרים יהודים על ניסיונות לקיום פולחן יהודי", אומר השר זאב אלקין בהתייחסותו למשטרת ירושלים שרודפת בסמטאות העיר העתיקה אחר יהודים המגיעים לירושלים עם כבשים וגדיים בערב החג, כדי לקיים את מצוות הקרבת קרבן הפסח. בשנה שעברה עצרה המשטרה עשרות יהודים וארבעה כבשים.

אולם אלקין מגונן על המדיניות הזו בטענה ש"זאת מדיניות שנוהגת עשרות שנים תחת כל הממשלות וכל המשטרות". 

לדבריו, "ברור שאת השינוי בעניין הזה יעשה הציבור". 

"ככל שיותר אנשים יעלו להר הבית, כך ייווצר סיכוי שגם המשטרה תאלץ לבסוף לשנות את הכללים", "וזה קורה, תופס תאוצה ומתרחש". הוסיף השר אלקין בנימה אופטימית.


בג"צ צריך להתערב

בראיון שהעניק לארנון סגל ממקור ראשון דחה השר אלקין את טענתו שהממשלה מפירה את החלטות בג"צ לאפשר פולחן יהודי בהר הבית. "זה לא מדויק, והלוואי זה היה כך" טען אלקין. "בג"ץ מאפשר למשטרה שליטה מוחלטת בהר. אם היית צודק, מי שהיה פונה לבג"ץ היה מקבל אישור לפולחן בהר בניגוד לדעת המשטרה". 

"לצערי אני לא חושב שמבג"ץ תבוא הישועה בעניין הזה. למרות שאתה צודק שמבחינה הגיונית זה בדיוק סוג המקרים שבית המשפט העליון היה צריך להתערב בהם. הרי קיימת כאן פגיעה בזכויות הכי בסיסיות שיכולות להיות". 


השר ארדן שינה דרמטית את יחס המדינה להר הבית

למרות זאת, שיבח אלקין את השר לבטחון הפנים גלעד ארדן, על "ששינה דרמטית את היחס של מדינת ישראל להר הבית". 

"המשרד לביטחון פנים שינה מדיניות בתקופת כהונתו של גלעד ארדן, והמדיניות החדשה גרסה שאם יש בלגן - מטפלים בבלגן, ולא ביהודים". 

"כאשר כשר לביטחון פנים כיהן יצחק אהרונוביץ'. הייתה אז התנהלות שלפיה אם יש התפרעויות של ערבים, יהודים לא עולים להר." מזכיר השר אלקין.

"אני מעדיף לשלם את המחיר שאני לא עולה ההרה באופן אישי, אבל המשטרה מטפלת במהומות ומאפשרת ליהודים לעלות להר" הוסיף אלקין.

צפו: מייצרים היסטוריה בהר הבית (סטירה)

בקבוק קולה עתיק מול מנורה מזויפת || כשהמציאות דוקרת

כדרכה, נוגעת חבורת צבר במקומות הכואבים בצורה חיננית אך גם בוטה • הפעם יצא הצוות הארכאולוגי של צבר לחפירות בהר הבית ומצא ממצאים מדהימים • ככה עושים היסטוריה! 

↓ עושים היסטוריה בהר הבית

יבנה המקדש: מלך ומקדש

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש

דף שביעי של הגיליון החמישי • המשך מאמרו של אליצור סגל בעניין הקמת בית המקדש לפני העמדת מלך

↓ יבנה המקדש/  השיר במקדש

יום ראשון, 26 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ט באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ט באדר תשע"ז

אדם שנדר להביא מנחה שני עשרונים בכלי אחד ושינה והביא בשני כלים, לא יצא ידי חובת נדרו , שנאמר: "כאשר נדרת לה'" (רמב"ם מעשה הקרבנות יז,ב). 

מצטרפים לחבורת פסח ונרתמים להכנות

מתרגלים את הקרבת הפסח || מתכוננים לדבר האמיתי

מה יקרה כאשר ב-י"ד בניסן נוכל להקריב את הפסח במועדו ולא תהיה מוכן? • איך תרגיש אם לא תמצא שה תמים בן שנתו? • המסקנה: כדאי להתכונן מראש • רוכשים מנוי על קרבן הפסח לכל בן משפחה ומשתתפים בתרגול המקדים לקראת הקרבת הפסח במועדו


י' בניסן הפך ליום חגיגי של אלפים, החוגגים בו את מעמד "תרגול קורבן פסח" בגעגועים וכיסופים, ובהתכוננות לרגע הגדול שבו הממשלה תאפשר להקריב את זבח הפסח כהלכתו • תנועות המקדש מזמינות את הציבור להשתתף בארוע • ההמארגנים פונים לציבור להרתם למשימה בהשתתפות כספית • קישור למיזם: https://www.headstart.co.il/project.aspx?id=22629

↓ נרתמים לתרגול המשותף לקראת הקרבת הפסח

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים עמנו, בכל סכום שתוכלו. אתם מוזמנים גם להתמנות כבר היום על כבש לקרבן הפסח, כתשורה שניתנת לכם בכל תמיכה קלה, כך יהיה לכם כזית בכבש שאינו בעל מום, שתוכלו להקריב אותו עוד השנה, אם הממשלה לא תמנע זאת, בי"ד בניסן כהלכתו.
הר הבית בידינו (כבר 49 שנה) ולכן אנו עושים הכל כדי להתקדם למימוש וקיום מצוות זבח הפסח.


השנה אנחנו משתדרגים ומקיימים את המעמד בגן דווידסון הצמוד לכותל המערבי והדרומי של הר הבית. 

נוכח הציפייה להגעת ציבור רחב וגדול אנו מבקשים להדר ולפאר את המעמד כראוי ויאות למצווה החשובה ולמשתתפים הרבים. בעזרתכם אנחנו מקווים לקיים אירוע מושלם.

תמונות משנים קודמות:


תרגול 'על חי' של הקרבת קרבן הפסח

אירוע תרגול קרבן הפסח נועד לעורר מחדש את הגעגוע. בכל הגלויות הזכרנו לעצמנו תמיד שסדר הפסח הנוכחי עם הכרפס, החרוסת, החסה והמצות, הוא סדר חסר, זיכרון בלבד לפסח האמיתי. והנה, שבנו לארצנו, והגיע הזמן לתת ביטוי ממשי לכמיהת הדורות לראות את הבית על מכונו. כל יהודי מזכיר שלוש פעמים ביום בתפילת הא-ל את שאיפתו בעניין המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. האירוע נועד להחיות מחדש את הזיכרון העולה מן המלים העתיקות ולנפוח בו נשמה. להחיות את המלים, את הצבעים, את הריחות שאבדו לנו זה אלפיים שנה. לאפשר הצצה, סדק צר, חלון הזדמנויות, לחוויה היהודית העתיקה.

אנו מצרפים לינקים לאירועים שהיו בשנים עברו ומזמינים אתכם לתרום ולהיות שותפים לאירוע של שנה זאת. 
ב"ה כפי שניתן לראות מהכתבות במהלך השנים כל שנה הציבור שמשתתף באירוע הולך וגודל כמו כן גם ההוצאות הולכות וגדלות. אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים בתרגול קורבן הפסח הגדול ביותר שחוויתם, תבחרו את אחת התשורות בצד שמאל ותהפכו את החלום למציאות.

עדכון שבועי של המטה המשותף

המטה המשותף לתנועות המקדש || עדכון לשבוע ויקהל פקודי החודש

כמדי שבוע מצורף העדכון על השבוע החולף עם תוכניות להמשך • השבוע מתפרסמות הרבה תכניות לקראת פסח ובמהלכו • העדכון נשלח מדי שבוע לרשימת התפוצה של מתפקדי הר הבית והמקדש • רוצים להצטרף לרשימת המנויים? היכנסו לקישור: https://www.lamikdash.com/Account/Register.aspx

↓ עדכוני המטה המשותף לתנועות המקדש - ויקהל פקודי - החודש

חדשות || תרגול קרבן פסח

הפסח הזה הכי קרוב למקור.

תירגול קרבן הפסח יתקיים השנה, בעזרתך, צמוד צמוד למקום מקדשנו.
הרימו נא את תרומתכם המכובדת להתקדמות השנתית של כמיהת המקדש.
בואו גם להשתתף במעמד הגדול, שיתקיים השנה בגן האירועים "דווידסון". צמוד לכותל המערבי והדרומי.

עלויות האירוע מסתכמות ב- 60,000 שקלים, יחד אתך נפיק אותו בכבוד הראוי.

הקישור לתרומתכם:


פעילות קרובה || פסח ולקראתו

ביום שני כ"ט אדר בשעה 19:00 יתקיים סיבוב שערים.ביום שני כ"ט אדר מיד לאחר סיבוב השערים תתקים התועדות בקבר דוד עם הרב אריאל.ביום שלישי א' ניסן תתקיים עלית נשים לע"נ הלל אריאל.ב-י"ז בניסן, יום שני של חול המועד פסח תתקים עליית נשים.ב-י' בניסן תתקים עליית ילדים


עתירה נגד 'פרופילינג' (תיוג) של יהודים בהר הבית הוגשה לבג"ץ, הצטרפו לעתירה והיו שותפים במאבק נגד אפליית יהודים בהר הבית
עברית: http://bit.do/har-habayit
אנגלית: http://bit.do/temple-mount-suit


הסיכום שבועי מהר הבית || יראה - כפות המנעול - חדשות הר הבית

230 יהודים עלו השבוע להר הבית ותקדים היסטורי נרשם במקום: אירוח רשמי ראשון בהר הבית

סיכום שבועי מהר הבית
שבוע פרשת ויקהל-פקודי
כ' - כה' באדר תשע"ז

230 יהודים עלו השבוע להר הבית. 

מספר העולים להר הבית השבוע גבוה ב 28% לעומת השבוע המקביל אשתקד. אז עלו להר הבית 180 יהודים.

📌 השגריר הכהן בהר הבית
שגריר ישראל באונסקו כרמל שאמע הכהן הביא לביקור בארץ קבוצה של שגרירי מדינות באונסק"ו. בשיא הביקור הוא אירח אותם בהר הבית. 
פעילי המקדש ציינו את העובדה התקדימית של אירוח רשמי בהר הבית, כמצביע על מפנה חיובי מצד הרשויות ביחס לקשר היהודי להר הבית.
כרמל הכהן נאם במקום על הקשר היהודי להר הבית, ועל העובדה שאבות אבותיו עמדו ושרתו כאן במקום בבית המקדש.

📌 מעצר שכיר וואקף
ביום רביעי השבוע עצרה המשטרה בהר הבית את שכיר הוואקף זעין מג'יד, כאשר הטריד יהודים שהיו בהר הבית. מג'יד מוכר לרבים מן העולים להר כמטריד אובססיבי.
לאחר מעצר יומיים, שוחרר מג'יד עם הרחקה של 3 ימים מהר הבית.

📌 מכינות ובתי ספר
ביום ראשון השבוע עלו להר הבית 70 תלמידי מכינת 'חנתון' מהצפון. רבים מהתלמידים השכימו קום וטבלו כהלכה לפני עלייתם להר.
מבין האפשרויות שהמשטרה הציעה להם, התלמידים בחרו לעלות כתיירים וחובשי הכיפות כיסו אותם בכובעים לפני כניסתם להר. התלמידים האחרים התחשבו בהם, וכולם הלכו במסלול היהודי ללא הטרדות וואקף ומעקבי המשטרה.

ביום שני עלו תלמידי מכינת "מלח הארץ". לאחר שהתלמידים רצו לעלות עם כיפות ולפי כללי ההלכה היהודית, הם אולצו להתפצל ולעלות אל ההר בשתי קבוצות נפרדות.

ביום שני עלו גם קבוצה של כ20 תלמידים מתיכון 'בויאר' במסלול של תיירים.

📌 קול ששון
במהלך השבוע עלו להר הבית שלושה חתנים וחתן בר מצווה.

הרב צפניה דרורי שערך את החופה לאחד מהחתנים, נשא שם דברים בהתרגשות בשבחו של החתן שזכר את המקדש החרב על ראש שמחתו.

📌 מתכוננים לפסח בהר הבית
ביום חמישי נערך יום עיון בענין הקרבת קרבן הפסח בימינו. בהשתתפות רבנים חשובים, בישיבת הרעיון היהודי.

ההכנות לתרגול קרבן הפסח המסורתי שיתקיים השנה סמוך להר הבית נמצאים בעיצומם. הפרטים יפורסמו בהמשך.

📌 שעון קיץ
שעות פתיחת הר הבית ליהודים ישתנו בתחילת השבוע עם המעבר לשעון קיץ.
זמני פתיחת ההר בשעון הקיץ:
בוקר: 7:30 עד 11:00
צהרים: 13:30 עד 14:30 


⌨ הנתונים באדיבות: 
ייראה - עידוד עליה להר הבית כהלכה
נועם 0505290634, גילת 0502607189


שעון קיץ || שינוי שעות פתיחת הר הבית ליהודים

עקב המעבר לשעון קיץ השתנו זמני פתיחת ההר ליהודים:
בוקר: 7:30 - 11:00
צהרים: 13:30 - 14:30 

יבנה המקדש: מלך ומקדש

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש

דף שישי של הגיליון החמישי • המשך מאמרו של הרב אליצור סגל בעניין בניין המקדש לפני העמדת מלך • מכתב נוסף בעניין של אותו מחבר

↓ יבנה המקדש/  השיר במקדש

יום שבת, 25 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח באדר תשע"ז
אדם המתנדב להביא מנחה, צריך להביא כפי שנדר, ולכן אם אמר 'הרי עלי מנחה מאפה תנור' לא יביא מנחה שנאפתה בכופח, או ברעפים חמים, או בתוך גומה, ובדיעבד לא יצא ידי חובתו (רמב"ם מעשה הקרבנות יז,א, חזו"א).